Mammaträning i grupp - Skavlöten, Täby.


Det finns tre olika nivåer på grupperna, men i alla grupper kan träningen anpassas individuellt. Min tanke och mitt mål med grupperna är alltså att träningen ska vara effektiv både för dig är träningsvan och för dig som kanske helt saknar träningsbakgrund.


De tre grupperna är:

Steg 1 - Mamma Start (med barn)

Steg 2 - Mamma Styrka (utan barn)

Steg 3 - Mamma Fys+ (utan barn)


Läs mer om grupperna under respektive länk!